Miljøpolitik

En bæredygtig kommune

Vi skal hjælpe til med at skabe en bæredygtig kommune hvor vi passer på vores natur, klima og miljø.

Vi har alle et ansvar for at kunne give en bedre Verden videre til vores børn. Som konservative ønsker jeg, at kommunen påtager sig et særligt ansvar i at tænke miljørigtigt. Ved enhver renovering eller nybyggeri skal der anvendes energirigtige og miljøvenlige løsninger, ligesom den kommunale transport skal omstilles miljøvenligt, når transportmidler skal udskiftes.

4 dages arbejdsuge

Ved at indføre en 4-dages arbejdsuge for kommunens administrative medarbejdere kan vi bl.a. reducere vores CO2 udledning. Derudover er der ved en 4-dages arbejdsuge også fordele som større medarbejdertilfredshed, større produktivitet og færre sygedage. Mange borgere og virksomheder har både lysten og viljen til at gøre en positiv forskel for miljøet. Det skal vi understøtte. Vi kan bl.a. hjælpe virksomheder med at løfte deres rest- og returmaterialer ind i kommercielle upcycling løsninger.

En reparationscafé eller et genbrugsbyggemarked, som man har i andre kommuner, kan være til stor gavn for både miljøet og borgerne.

Biodiversitet

Vi har som kommune også et ansvar for vores biodiversitet. Altså vores natur og planteliv. Primo februar udkom den seneste måling af samtlige kommuner over naturkvaliteten. Her ligger Slagelse kommune helt i bund som nr. 86.

Vi skal værne om den gode natur vi har og prioritere områder til natur og planteliv gerne i samarbejde med rekreative områder og krible krable eksperimentarier.