Borgerråd

Fra byråd til borgerråd - nye tider venter!

Slagelse kommune har krav på politikere, der kan og vil tænke innovativt, er modige og kan samarbejde med andre partier. Jeg mener, at det nuværende byråd har brug for forandring og medlemmer, der kan sætte sig op i helikopteren og tænke udvikling. Det er en høj prioritering hos mig.

Jeg er nysgerrig, og vil gerne inddrage fagligheden og borgerne. Jeg kender som udgangspunkt ikke løsningerne på de udfordringer vi måtte have i vores kommune, men vil gøre en stor indsats for at finde holdbare løsninger i et kompromis, som understøtter samarbejdet. Det er bæredygtig politik!

For mig vægter en løsning af udfordringerne højere end hvilket parti/personer, der kommer med idéerne. Vi skal i fællesskab holde fokus på sagen og finde løsninger for borgerne og virksomhederne. Samarbejde og udvikling skaber vejen frem.

Udvalg skal gentænkes

De nuværende udvalg skal gentænkes. Vores sundhed er en af de helt store samfundsudfordringer og en udfordring for vores velfærd, som sættes under pres af stadigt stigende udgifter til behandling, pleje og omsorg samt til sygefravær og overførselsindkomster.

Derfor foreslår jeg, at vi opretter et sundhedsudvalg med særlig fokus på forebyggelse.

Innovation og udvikling

Vi skal have fokus på udvikling af Slagelse kommune. Et innovations- og udviklingsudvalg kan arbejde med emner på tværs – og gerne sammen med de andre udvalg. Her er der bare et særligt fokus på udvikling. Under dette udvalg oprettes der en tænketank eller advisory board. De skal sikre og fodre udvalget med nye idéer og indsigt i tendenser. Tænketanken består hovedsageligt af ikke-politikere.

Dialog og indflydelse

Vi skal sikre en effektiv og informativ dialog mellem borgerne og Slagelse byråd, hvor kommunikationen går begge veje.

Efter afslutning af hvert ordinært byrådsmøde kan borgerne indbydes til en halv times uformelt samvær mellem byrådets medlemmer. Her kan borgerne tale med det eller de byrådsmedlemmer, som de har lyst til. Borgerne kan også komme med idéer og kommentarer, som kan inspirere eller påvirke byrådets medlemmer.

Mindst en gang om året afholdes dialogmøder med borgerne, hvor alle kommunale forhold kan behandles og drøftes.

Borgerne kan indsende spørgsmål, idéer eller forslag til emner. Byrådet kan ligeledes også beslutte temaer og emner, som ønskes drøftet med borgerne.