Ældre

En god og værdig ældrepleje i Slagelse kommune

Vores ældre fortjener en god og tryg ældrepleje. Når man har bidraget til vores samfund igennem hele sit liv, skal man ikke længere hverken bekymre sig om, hvorvidt man kan få gjort rent ofte nok, eller hvorvidt man kan komme i bad. Vi skylder vores ældre en værdig alderdom.

Antallet af ældre borgere er stigende og i Slagelse kommune er flere ældre ramt af kroniske sygdomme og flere samtidige sygdomme end landsgennemsnittet. En tidlig forebyggende indsats skal have fokus, så vi kan få vendt denne kedelige statistik.

Tid til omsorg

Vi har rigtig mange dygtige og engagerede medarbejdere i hjemmeplejen. De har travlt – ofte alt for travlt –  og borgerne oplever desværre også en stor udskiftning af personalet. Vi skal have fokus på hvordan vi organiserer os, så borgerne bliver mødt af de samme plejere. Det er en fordel både for borgerne og plejerne.

Mangel på boliger

Prognoser viser, at der om nogle år i Slagelse kommune vil mangle

  • 85 ældreboliger
  • 232 plejeboliger
  • 19 skærmede boliger

Vi skal støtte byggerier af ældre- og plejeboliger. Ikke kun i Slagelse by men også i vores landsbyer, hvor man måske har boet hele sit liv. Det skal være muligt at blive gammel i vores landsbyer, så man som ældre kan bo trygt i vante omgivelser. Vi skal have pårørende bestyrelser på plejecentrene.

Klippekortsordning

Valgfrihed er nøgleordet. De ældre skal have flere valgmuligheder, og de skal have hjælp til det, de selv ønsker. De ældre skal selv afgøre, om hjælpen skal være til madlavning, rengøring, praktisk hjælp, personlige pleje eller f.eks. en gåtur i det fri. Ordningen gælder for alle, der bor på plejehjem, samt udsatte og sårbare ældre i hjemmeplejen.

Ordningen betyder, at plejehjemsbeboerne får det der svarer til cirka en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen. Man kan også tilbyde det til hjemmehjælp.

Plejen er ud over den eksisterende indsats. Det vil sige, at det er den ældre, som selv bestemmer hvad tiden skal bruges på – og man opsparer løbende tid til pleje, hvis man ikke bruger de 30 minutter hver uge.

Mange ældre har tilkendegivet, at de har haft stor gavn og nytte af ordningen. Klippekortsordningen er ofte en velbevaret hemmelighed som kun få ældre kender til. Det skal der ændres på.

Ældre med overskud

Der er heldigvis mange ældre, der har masser af overskud og gerne vil hjælpe andre ældre. Dem skal vi støtte. En frivillig-koordinator kan hjælpe både de ældre, der gerne vil lave aktiviteter for andre ældre og de foreninger, der allerede findes med at søge midler til aktiviteter, lokaler eller hjælpemidler. En frivillig-koordinator skal være bindeleddet for alle ældre, der gerne vil bidrage eller være en del af et fællesskab.

Tryghed for borgere med demens

Borgere med demens skal have en tryg og sikker hverdag. Derfor skal vi tilbyde alle hjemmeboende borgere med demens en gratis GPS, som deres pårørende kan administrere. Det vil skabe tryghed, når den demensramte færdes uden for hjemmet og ikke kan finde vej – eller bliver væk.