Erhverv

Tilbage til toppen af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner

Når erhvervslivet har succes, skaber det vækst, og med vækst kommer flere arbejdspladser, bedre økonomi og velfærd. Vi skal fastholde, udvikle og tiltrække virksomheder. Det kræver investeringer i erhvervsjord og et bedre erhvervsklima. Vores placering i bunden af Dansk Industris erhvervsundersøgelse kræver forbedring. Bosætning og erhvervsliv går hånd i hånd og er hinandens forudsætninger for, at Slagelse kommune er attraktiv for borgere og virksomheder.

Uddannelsesinstitutionerne skal tættere på erhvervslivet. Det er dejligt, at vi får flere studerende til byen, men vi skal også kunne holde på dem, så de ikke flytter fra kommunen igen. Her tænker jeg ikke kun på de håndværksmæssige uddannelser, men også på de akademiske uddannelser. De kan bidrage med meget til vores lokale virksomheder og omvendt. Vi skal have en brobygning, der virker!

Erhvervsklimaet

Slagelse kommune er gået fra en 13. plads i 2018 til plads nr. 81 i 2020 i DI’s Erhvervsklimaundersøgelse. Der er mange forklaringer, undskyldninger og gætterier på det fald, men under alle omstændigheder er det er udtryk for, hvad en række virksomheder mener om kommunens erhvervspolitik og forvaltning. Slagelse kommune skal have vendt udviklingen!

Det private erhvervsliv skaber vækst og arbejdspladser. Et sundt erhvervsliv er en forudsætning for vores velfærd. Vi skal finde ud af, hvad der skal til for at skabe en positiv erhvervsklima forandring og vi skal lægge en stærk plan. Virksomhederne skal spørges, der skal lyttes og iværksættes handleplaner, og der skal sikres opfølgning.  Når der investeres i erhvervsjord, skal vi igangsætte de arkæologiske forundersøgelse, således at når en virksomhed vælger at etablere sig i Slagelse kommune, skal de ikke vente unødvendigt på disse undersøgelser.

Vi har en målsætning om, at vi skal tilbage i top-15 over landets mest erhvervsvenlige kommuner.